ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
«προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λοιπών περιφερειακών & λογισμικού» Εκτύπωση
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αριδαία, 1-3-2016

                                                Αριθ. Πρωτ.:  333  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ

ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου  για πέντε (5)  χρόνια αντί του ποσού των 600,00 € το χρόνο ως πρώτη προσφορά.

 

Η δημοπρασία  θα  γίνει  στο  γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α. (οδός Καραϊσκάκη 31) την 15 Μαρτίου  2016, ημέρα Τρίτη  και από ώρα 18.00 έως 19.00.

Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, ποσού 60,00 €.

Πληροφορίες στο τηλ .             2384022237   (κ. Νάκα-Παυλίδου Παρασκευή)

 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α., ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 31, ΑΡΙΔΑΙΑ (ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ).

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ

ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εξαπλατάνου  για πέντε (5)  χρόνια αντί του ποσού των 1.200,00 € το χρόνο ως πρώτη προσφορά.

 

Η δημοπρασία  θα  γίνει  στο  γραφείο του ΚΕ.Κ.Π.-Α. (οδός Καραϊσκάκη 31) την 22 Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 18.00 έως 19.00.

Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, ποσού 120,00 €.


Πληροφορίες στο τηλ .             2384022237   (κ. Νάκα-Παυλίδου Παρασκευή)

 

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α., ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 31, ΑΡΙΔΑΙΑ (ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy Εκτύπωση
 
“ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)” Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ              ΑΡΙΔΑΙΑ: 03-02-2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:  2144

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)”

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την «υλοποίηση πράξης Beeconomy IPA-CBC προμήθεια οχήματος (Υποέργο 5)» για τις ανάγκες του μελισσοκομικού σχολείου  του Δήμου Αλμωπίας, προϋπολογισμού 19.999,00 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 19-02-2015 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο δήμο (στο πρωτόκολλο) μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Στον διαγωνισμό  μπορούν  να λάβουν μέρος  αναγνωρισμένα φυσικά  και νομικά

 

πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση αυτοκινήτων - οχημάτων.

 

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και υποβάλει τη συμφερότερη προσφορά

Πληροφορίες  για  το διαγωνισμό  παρέχονται  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και ώρες στα

 

τηλ.23843  50291 & 50254  Αρμόδιοι  υπάλληλοι κ.  Πετρούσης  Ιωάννης  &  κ.  Δοϊνάκης Δημήτριος.

 

Ο Δήμαρχος

 

Μπίνος Δημήτριος

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
«Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και πλευρικού αρθρωτού καταστροφέα »
Ανοικτός Διαγωνισμός "Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy - Υποέργο 3
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png