ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» Εκτύπωση
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18 )«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

 

Απάντηση σε ερώτημα επί της 11647/16.05.2016 αναλυτικής διακήρυξης της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»
«Προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων » Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:«Προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων ».
Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ.) Εκτύπωση
 

«Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ.) »

 

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό της προμήθειας υλικών συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού

«προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λοιπών περιφερειακών & λογισμικού» Εκτύπωση
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy
“ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ BEECONOMY IPA-CBC ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)”
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png