ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ''.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» Εκτύπωση
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ    ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ  ΔΗΚΕΑ ,   ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» Εκτύπωση
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2004/18 )«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

 

Απάντηση σε ερώτημα επί της 11647/16.05.2016 αναλυτικής διακήρυξης της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ”

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»
 
«Προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων »
Προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ.)
«προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λοιπών περιφερειακών & λογισμικού»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png