ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αριδαία, 25-2-2015

Αριθ. Πρωτ.: 212   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΕ.Κ.Π.-Α. (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.Κ.Π.-Α. του Δήμου Αλμωπίας διακηρύσσει ότι:

εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. Αριδαίας που βρίσκεται στην Δ.Κ. Αριδαίας  για πέντε (5)  χρόνια αντί του ποσού των 600 € το χρόνο ως πρώτη προσφορά.

 

Η δημοπρασία  θα  γίνει  στο  Δημοτικό  κατάστημα την 16 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 18.00 έως 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, ποσού 60 €.

 

Πληροφορίες στο τηλ . 2384350283   (κ. Νάκα-Παυλίδου Παρασκευή)

 

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                             ΑΡΙΔΑΙΑ: 26-02-2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:3970

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)’

 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ), προϋπολογισμού 52.834,50 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Πέμπτη 12-03-2015 και ώρα 10:00  μέχρι  10:30.  Οι προσφορές  μπορεί  να αποστέλλονται  με οποιοδήποτε τρόπο, με  την απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέχονται  στο  δήμο  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  από  τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός θα  διεξαχθεί σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  (Υπ. Αποφ.11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με  την  εμπορία και  διάθεση υλικών  συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ.σώματα κλπ).

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.23843 50291

& 50254 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ.

 

 

Ο Δήμαρχος

Ε.Δ.

 

Τσιμτσιρίδης Ν. Γεώργιος

 Αντιδήμαρχος Αλμωπίας

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Εκτύπωση
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                           ΑΡΙΔΑΙΑ:          26-02-2015

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:          3969

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ’

 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 34.938,15 ευρώ (με 23% Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή 06/03/2015 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  θα  περιέχονται  στο  δήμο  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  από  τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ.  Αποφ.

 

11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση κάδων απορριμμάτων.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.23843 50291

 

& 50254 Αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Πετρούσης Ιωάννης & κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ.


 

Ο Δήμαρχος 

Ε.Δ.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Αλμωπίας


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με τον
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

               με τον ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png