ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ν.4442/16) Εκτύπωση
  Έντυπο (κενό για συμπλήρωση)
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Εκτύπωση
 

Πως βγάζω πιστοποιητικό γέννησης;

Πως βγάζω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Πως βγάζω πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για ανήλικο;

Πως βγάζω πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας για Δημότες;

Πως βγάζω πιστοποιητικό TAΠ;

 

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό γέννησης;

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτολογίου
Τηλέφωνα: 2384350262-267

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Ταυτότητα (και εξουσιοδότηση αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο)

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτολογίου
Τηλέφωνα: 2384350262-267
Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Ταυτότητα (και εξουσιοδότηση αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο)

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για ανήλικο;

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτολογίου
Τηλέφωνα: 2384350262-267

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Φωτογραφία του ανήλικου
3.Φυσική παρουσία του ανήλικου
4.Παρουσία ενός εκ των δύο γονέων
5.Ταυτότητα γονέα

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας για Δημότες;

Υπηρεσία: Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνα: 2384350211-212

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Υπεύθυνη Δήλωση για την Διεύθυνση κατοικίας
3.Ταυτότητα
4.Δικαιολογητικά που να δηλώνουν την κατοικία του
(Αντίγραφα φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο ετών) Ε1
ή Αποδείξεις ΔΕΗ-ΟΤΕ
ή Μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από ΔΟΥ
ή Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να βεβαιώσει την κατοικία)

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό TAΠ;

Υπηρεσία: Τμήμα Εσόδων
Τηλέφωνα: 2384350273

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Πίνακας Αναλογιών οριζόντιων ιδιοκτησιών
Αν δεν υπάρχει το (2)
1.Πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ (και κοινοχρήστων)
2.Κατόψεις διαμερισμάτων (και πιθανών υπογείων)

 

 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png