ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 
Αρ.Απόφασης 20/2017
Αρ.Απόφασης 19/2017
Αρ.Απόφασης 18/2017
Αρ.Απόφασης 17/2017
Αρ.Απόφασης 16/2017
Αρ.Απόφασης 15/2017
Αρ.Απόφασης 14/2017
Αρ.Απόφασης 13/2017
Αρ.Απόφασης 12/2017
Αρ.Απόφασης 11/2017
Αρ.Απόφασης 10/2017
Αρ.Απόφασης 9/2017
Αρ.Απόφασης 8/2017
Αρ.Απόφασης 7/2017
Αρ.Απόφασης 6/2017
Αρ.Απόφασης 5/2017
Αρ.Απόφασης 4/2017
Αρ.Απόφασης 3/2017
Αρ.Απόφασης 2/2017
Αρ.Απόφασης 1/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 34/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 28/2014.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 27/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 26/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 25/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 24/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 23/2014
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png