ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018 Ε.Π.Ζ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Υποσστήριξης Πολιτικών Οργάνων
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2017 Ε.Π.Ζ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 9/2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 08/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 06/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 05/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2013
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png