ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Οργανόγραμμα
 
Τεύχη Δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων - λοιπών ειδών παντοπωλείου
Τεύχη Δημοπράτησης για την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις των υδρονομέων
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ 2ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Τεύχη Δημοπράτησης Αρδευτικό Λουτρακίου
Τεύχη Δημοπράτησης Αρδευτικό Σωσάνδρας
Αποχετευτικό Δίκτυο Αριδαίας Διεθνής Διαγωνισμός
Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
Περίληψη Διακύρηξης Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης
Επαναληπτική Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
Περίληψη διακύρηξης πρόχειρου διαγωνισμού
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ’
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών
Τεύχη Δημοπράτησης του Υποέργου "Επέκταση ΧΥΤΑ και Εκσυγχρονισμός Υπάρχοντος Βιολογικού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Γνωστοποίηση για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη
Αποτελέσματα Προκήρυξης Λουτρών ΣΟΧ2/2011
Προκήρυξη για 10 νέες επαγγελματικές άδειες για τις λαικές αγορές του Δήμου
Αποτελέσματα Προκήρυξης ΚΕΚΠ-Α
Αποτελέσματα ΣΟΧ 2 2011
Προκήρυξη για πρόσληψη 4 ατόμων στο ΚΕΚΠΑ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΔΗΚΕΔΑ - Ορθή επανάληψη
Προκήρυξη ΣΟΧ 2 2011
Προκήρυξη πρόσληψης 2 ατόμων στο Δήμο Αλμωπίας
Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη
Ανακοίνωση για υδρονομείς
Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη
Προκήρυξη για τον Συμπαραστάτη του Δημότη
Δημόσια Πρόσκληση
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png