ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Οργανόγραμμα
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Προκήρυξη για σύμβαση 4 καθαριστριών
Προμήθεια 44ων ελαστικών
Προμήθεια 13ων φίλτρων αυτοκινήτων
Προμήθεια φίλτρων αυτοκινήτων
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμάτων
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠ για 1 έτος
Προμήθεια Φίλτρων Αυτοκινήτων
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτών λογιστών
Προμήθεια Ελαστικών για τα δημοτικά οχήματα
Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων 4/7/2014
προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για το κτίριο της Μαθητικής Εστίας
Υποβολή αιτήσεων για υδρονομείς
Διακήρυξη προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ
Αναβάθμιση των υποδομών της πλατείας της Τ.Κ. Θεοδωρακείου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠ ΩΝ ΑΝΑΛ ΩΣΙΜΩ Ν ΕΙΔΩ Ν ΠΑΝΤΟΠΩ ΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩ Ν ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:"Ανάδειξη των Πολιτιστικών Μνημείων και της Φυσικής Κληρονομιάς της Αλμωπίας"
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ (17.01.2014)
Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού για το Ειδικό Σχολείο Αριδαίας&το Τμήμα Ένταξης του 2ου Δημ.Σχολ.
Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών 11-12-13
εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 2
Διακήρυξη για την Ανάδειξη των Πολιτιστικών Μνημείων και της Φυσικής Κληρονομιάς της Αλμωπίας
Διακήρυξη Δράσεις Δημοσιότητας, Καλλιτεχνικής Ανάδειξης και Δημιουργίας Θεματικών Διαδρομών
Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών
Προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού
Προμήθεια Χλοοκοπτικών
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png