ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Προκηρύξεις

Προκηρύξεις
 
Προμήθεια Χλοοκοπτικών
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ2013
Διακήρυξη Δράσεις Δημοσιότητας, Καλλιτεχνικής Ανάδειξης και Δημιουργίας Θεματικών Διαδρομών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ Η/Υ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 13-08-13
Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού - Δράσεις Διαχείρισης της πράξης Living history - Living nature
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/05 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τεύχη Δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων - λοιπών ειδών παντοπωλείου
Τεύχη Δημοπράτησης για την προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις των υδρονομέων
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ 2ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Τεύχη Δημοπράτησης Αρδευτικό Λουτρακίου
Τεύχη Δημοπράτησης Αρδευτικό Σωσάνδρας
Αποχετευτικό Δίκτυο Αριδαίας Διεθνής Διαγωνισμός
Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
Περίληψη Διακύρηξης Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης
Επαναληπτική Περίληψη Διακύρηξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
Περίληψη διακύρηξης πρόχειρου διαγωνισμού
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ’
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών
Τεύχη Δημοπράτησης του Υποέργου "Επέκταση ΧΥΤΑ και Εκσυγχρονισμός Υπάρχοντος Βιολογικού
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Γνωστοποίηση για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png