ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Προκηρύξεις

Προκηρύξεις
 
Υποβολή αιτήσεων για υδρονομείς
Διακήρυξη προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ
Αναβάθμιση των υποδομών της πλατείας της Τ.Κ. Θεοδωρακείου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠ ΩΝ ΑΝΑΛ ΩΣΙΜΩ Ν ΕΙΔΩ Ν ΠΑΝΤΟΠΩ ΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩ Ν ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ‘ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:"Ανάδειξη των Πολιτιστικών Μνημείων και της Φυσικής Κληρονομιάς της Αλμωπίας"
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ (17.01.2014)
Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού για το Ειδικό Σχολείο Αριδαίας&το Τμήμα Ένταξης του 2ου Δημ.Σχολ.
Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών 11-12-13
εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 2
Διακήρυξη για την Ανάδειξη των Πολιτιστικών Μνημείων και της Φυσικής Κληρονομιάς της Αλμωπίας
Προμήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών
Προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού
Προμήθεια Χλοοκοπτικών
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β'ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ2013
Διακήρυξη Δράσεις Δημοσιότητας, Καλλιτεχνικής Ανάδειξης και Δημιουργίας Θεματικών Διαδρομών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ Η/Υ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 13-08-13
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png