ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
 
ΨΗΦΙΣΜΑ Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 16/23-09-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης 22/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 21/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 20/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 19/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 18/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 17/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 16/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 14/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 13/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 12/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 11/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 09/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 08/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 07/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 05/2012
Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά στην Πεζοδρόμηση της κεντρικής πλατείας Προμάχων
Πρακτικό Συνεδρίασης 04/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 03/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 02/2012
Πρακτικό Συνεδρίασης 01/2012
16/2011
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png