ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ηλεκτρονική Διαβούλευση

Ηλεκτρονική Διαβούλευση
 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΤΟΣ 2017
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ: "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 26-03-2015
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλμωπίας
«Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με θέμα:Την οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2012
Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Σύστημα Συμμετοχής και Πληροφόρησης Δημοτών: Συμμετέχω
Ηλεκτρονικη Διαβουλευση για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2011
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png