ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Προσκλήσεις

Προσκλήσεις
 
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11/2011
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-07-2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27.07.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25.07
Κάλεσμα προς Συλλόγους Νεολαίας
Πρόσκληση σε εκδήλωση στον Αρχάγγελο
Πρόσκληση ΣΕΜ
Πρόσκληση σε εκδήλωση για το βιομηχανικό ροδάκινο
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπης
Πρόσκληση Δ.Σ. 27.06
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27.06
Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15.06.2011
Πρόσκληση σε εκδήλωση για το Alzheimer
Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής 10-06-2011
Ανακοίνωση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06.06.2011
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06.06.2011
Πρόσκληση "Η Πόλις Εάλω"
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 8/2011
Πρόσκληση για παρουσίαση βιβλίου 22.05.2011
Πρόσκληση επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13.05.2011.
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής
Πρόσκληση με θέμα:'ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ/ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Ν. 3811/2010'.
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7/2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png