ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Προσκλήσεις

Προσκλήσεις
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή εργασίας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμωπίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων άρδευσης »
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επιστασίας-φύλαξης των μαθητών της Μαθ.Εστίας.
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοδομικών χρωμάτων».
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια - τοποθέτηση κάθετης σήμανσης ».
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.
Πρόσκληση σε ημερίδα
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή εργασίας.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή εργασίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια - τοποθέτηση ανελκυστήρα σκάλας.
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών USB TOKEN»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png