ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Προσκλήσεις

Προσκλήσεις
 
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.
Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο
ΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
΄΄ Δεκαπενθήμερη παρακολούθηση λυσσύποπτων ζώων του Δήμου Αλμωπίας΄΄.
Έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας
Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια - τοποθέτηση κάθετης σήμανσης »
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή εργασίας.
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης παρουσίας προσωπικού»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png