ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ.Κ.Π.Α. –ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ.Κ.Π.Α. –ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΚΠ-Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση
Aνακοινώσεις για επιτροπές προσωρινής παραλαβής
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δήμος Αλμωπίας Δ/νση Διοικητικών Υπηρ. & Προγ/σμου Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
Π.Ε. Πέλλας Δ/νσης Αργοτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήμα Φυτικής Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας
Κλήρωση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας
Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Αριδαίας
Πίνακας Εσόδων- Εξόδων Προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας μηνός Μαρτίου 2017
Απάντηση σε επιστολή διαμαρτυρίας
Ανακοίνωση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας
Ανακοίνωση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠ 2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2017
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png