Διαδικτυακές Πύλες - Δήμος Αλμωπίας - Ανακοινώσεις
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεως για υδρονομείς.
Ανακοίνωση για ΜΠΕ του έργου "Μικρό υδροηλεκτρικό έργο"
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ανακοίνωση για συγκομιδή κερασιού
Ανακοίνωση για πρόσληψη υδρονομέων.
Δημόσια Κλήρωση για τη Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων
Μήνυμα Δημάρχου Αλμωπίας για την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Ανακοίνωση για προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της πισίνας των Λουτρών λόγω εργασιών
Ανακοίνωση για ΜΠΕ του έργου "Μικρό υδροηλεκτρικό έργο"
Μήνυμα Δημάρχου Αλμωπίας Πασόη Δημήτρη για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας
Μήνυμα Δημάρχου Αλμωπίας Πασόη Δημήτρη για τη Γιορτή της Μητέρας
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Ανακοίνωση για ΜΠΕ του έργου "Μικρό υδροηλεκτρικό έργο"
Διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων
Σχετικά με τις εκλογές της 6ης Μαίου 2012
Κοινό Πρακτικό Προεκλογικών Δραστηριοτήτων των Κομμάτων για τις Βουλευτικές Εκλογές
Ανακοίνωση για την εθελοντική αιμοδοσία στα πλαίσια εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων
Αναστολή Μεταφοράς Υπηρεσίας Δημοτολογίου Εξαπλατάνου Λόγω Βουλευτικών Εκλογών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΚΕΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ανακοίνωση μεταφόρας υπηρεσίας δημοτολογίου Εξαπλατάνου
Ανακοίνωση για Δίμηνα 2012
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων
Ανακοίνωση για διάθεση πατάτας και ελαιόλαδου
Ανακοίνωση για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Τράπεζα Ιματισμού
Ανακοίνωση για εκμετάλλευση πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους στο Δήμο Αλμωπίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λοιπών ειδών γραφείου - αναλώσιμα φωτ/κών μηχαν.
Προσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png