ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας.
Ψεκασμοί τοπικής εμβέλειας.
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ KΑΠΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Αναστέλλεται ο διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου του 1ο ΕΠΑΛ Αριδαίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων.
Ανακοίνωση για τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων.
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ».
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας [1] θέσης «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας».
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τροποποιημένο πρόγραμμα γραφείων ενημέρωσης κοινού για το Κτηματολόγιο έως 30/04/2015
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Γραφείο γεωργικής - κτηνοτροφικής παραγωγής & ανάπτυξης του Δήμου Αλμωπίας.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png