ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΤΟ 8ο ΚΑΡΑΤΖΟΒΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Ανακοίνωση για προμήθεια πετρελαίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας)
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Αριδαίας
Ανακοίνωση της Σχολικήs Επιτροπήs Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Ανακοίνωση για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της 30533/16.09.2013 Διακήρυξης
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης παρουσίας προσωπικού
«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλατιού για πάγους»
Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Αριδαίας λόγω αργίας
Τακτοποίηση ημερήσιου τέλους
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Eργασίες συντήρησης στέγης του 3ου Δημοτικού σχολείου Αριδαίας
Προμήθεια πετρελαίου Σχ. Επιτρ. Α/θμιας Εκπ/σης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης
Πόθεν Έσχες Δημάρχου Αλμωπίας 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png