ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΥΧΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
«Η κερασοκαλλιέργεια σήμερα. Πυκνές φυτεύσεις και ποικιλίες κερασιάς»
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΔΥΜΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΡΟΧΟ
Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Xορήγηση νέων θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Πρόσληψη καθαριστή/στριας του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας.
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης για την καλωδίωση δικτύου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΔΕΚEMΒΡΙΟ.
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΔΕΚEMΒΡΙΟ.
Πλήρωση μιας [1]θέσης «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας» με σύμβαση εργασίας ιδ/κού δικαίου.
ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
Διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png