ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕ.Κ.Π.Α. –ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΚΠ-Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση
Aνακοινώσεις για επιτροπές προσωρινής παραλαβής
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δήμος Αλμωπίας Δ/νση Διοικητικών Υπηρ. & Προγ/σμου Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
Π.Ε. Πέλλας Δ/νσης Αργοτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήμα Φυτικής Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας
Κλήρωση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας
Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Αριδαίας
Πίνακας Εσόδων- Εξόδων Προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας μηνός Μαρτίου 2017
Απάντηση σε επιστολή διαμαρτυρίας
Ανακοίνωση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας
Ανακοίνωση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠ 2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2017
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ & ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png