ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Γραφείο γεωργικής - κτηνοτροφικής παραγωγής & ανάπτυξης του Δήμου Αλμωπίας.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.
Κατάλογος των τελών άρδευσης 2014 Δ.Κοινότητας Αριδαίας (οικισμός Υδραίας).
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα λειτουργίας Γραφείων Πληροφόρησης κοινού για το Κτηματολόγιο
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
Kλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπών.
Kλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπών.
Kλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπών.
Ο ρόλος της Τοπ.Αυτοδιοίκησης – Κοινωνίας στην Αγροτική Ανάπτυξη
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
Παράταση στην ανανέωση των Αδειών των Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
«Παροχή στοιχείων ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων ζώων»
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής
«Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας»
Συμβουλές από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
4η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν.Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάλυψη ψηφιακού σήματος Δήμου Αλμωπίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png