ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
Πρόσληψη καθαριστή/στριας του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας.
Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης για την καλωδίωση δικτύου του Δημοτικού Σχολείου Σωσάνδρας
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΔΕΚEMΒΡΙΟ.
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΔΕΚEMΒΡΙΟ.
Πλήρωση μιας [1]θέσης «Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλμωπίας» με σύμβαση εργασίας ιδ/κού δικαίου.
ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
Διακοπές και επανασυνδέσεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Kάλεσμα ανθρωπιάς προς όλους τους συμπολίτες μας
Περίληψη της αριθ. 5/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png