ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
"Πρώτο σχέδιο δράσης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2019
Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές & πρόστιμα
«Απαγόρευση Κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2019»
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές & πρόστιμα
Έναρξη της συλλογής δειγμάτων θανατωμένων αλεπούδων
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας
Αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2019-2020
Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων
Προκηρύξεις για την απόδοση θέσεων σε επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές
Aπόδοση θέσεων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Έδεσσας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26-05-2019
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
"Ανάδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων περιόδου 2019-2020"
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Διενέργεια του προγράμματος "δια στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας.
Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Ανακοίνωση της Επιτροπής Κληρώσεων για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020
Yλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης
Απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png