ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις
 
Ερωτηματολόγιο ΣΒΑΚ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ανακοίνωση Αντιδημαρχίας Καθημερινότητας και Πρασίνου
Ανακοίνωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
Ανακοίνωση για την διεξαγωγή των Λαϊκών Αγορών κατά την περίοδο των εορτών.
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αγροτικής Οικονομίας
Ανακοίνωση Δασαρχείου Αριδαίας
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ανακοίνωση για διακοπή ηλεκτροδότησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γνωστοποίηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
Ανακοίνωση Δασαρχείου Αριδαίας
Πρόσληψη καθαριστή/καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ανακοίνωση Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας
Ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανακοίνωση Τμήματος Yποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ανακοίνωση σχετικά με την ρύθμιση οφειλών
Ανακοίνωση της Επιτροπής Κληρώσεων για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσληψη καθαριστή/στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2019-2020
Πρόγραμμα Τελετής Ορκωμοσίας Δημοτικής Αρχής περιόδου 2019-2023
"Πρώτο σχέδιο δράσης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2019
Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές & πρόστιμα
«Απαγόρευση Κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2019»
Πρόσληψη προσωπικού εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png