ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου
 
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Αψάλου
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας για το μόνιμο και προσωπικό ΙΔΑΧ του Δήμου Αλμωπίας.
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αριδαίας
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
Απόφαση Δημάρχου για λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών,Παιδείας,Πολιτισμού,Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλμωπίας
Ορισμός έμμισθου Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Αψάλου
ΑΠΟΦΑΣΗ: Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς της Πολυκάρπης
ΑΠΟΦΑΣΗ:Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς του Εξαπλατάνου λόγω αργίας
Καθιέρωση υπερωριακής (απογευματινής) εργασίας για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Αλμωπίας,έτους 2014
Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς του Εξαπλατάνου λόγω αργίας
Ορισμός υπευθύνου για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους λαικών αγορών
Απόφαση για αποδοχή παραίτησης αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας 15,16,17 Ιουλίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜΟΥ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Ανάκληση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
Απόφαση Δημάρχου Αλμωπίας για Ορισμό Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών την 3η Απριλίου
Απόφαση Για Κλείσιμο Σχολείων 15-02-2012
AΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14-02-2012
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png