ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές

Σχολικές Επιτροπές
 
Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων Π.Ε
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων Δ.Ε
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
Εργασίες συντήρησης και επισκευής καυστήρων σχολικών κτιρίων της Σχολ. Επιτροπής Π.Ε Δήμου Αλμωπίας
Ανακοίνωση σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) καθαριστή / καθαρίστρια για το σχολικό έτος 2014-2015
Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου
Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου Σχολική Επιτροπή Αθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου Σχολική Επιτροπή Βθμιας Εκπαίδευσης
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png