ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές

Σχολικές Επιτροπές
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 14ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ του Διοικητικού Συμβουλίου
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 11 ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών προβολέων στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπ/γείο Γαρεφείου
Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2015-2016
Πρόσληψη καθαριστών/ριών με ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑ/ΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠ.ΥΛ"
Εργασίες απεντόμωσης,απολύμανσης,μυοκτονίας και απώθησης φιδιών όλων των σχ/κών κτιρίων Α΄θμιας Εκπ.
Εργασίες συντήρησης των καυστήρων σχολικών κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Εργασίες μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης όλων των σχολικών κτιρίων της Σχ.Επιτροπής Δ.Ε
Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.
Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων για ορισμένο χρονικό διάστημα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων για ορισμένο χρονικό διάστημα
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για το σχολικό έτος 2014-2015
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για το σχολικό έτος 2014-2015
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png