ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές

Σχολικές Επιτροπές
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 10ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«Σχολική Επιτροπή Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Προμήθεια ξύλινων Κατασκευών και μικροεπίπλων
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
Προμήθεια πολυμηχανήματος-fax & Windows tablet
Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής ( κάγκελα , σχάρες φρεατίων)
Προμήθεια υλικών αναγόμωσης πυροσβεστήρων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων για ορισμένο χρονικό διάστημα
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1Ο ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων
Aνάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν Eπιτροπές
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 14ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ του Διοικητικού Συμβουλίου
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 11 ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών προβολέων στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπ/γείο Γαρεφείου
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png