ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow Σχολικές Επιτροπές

Σχολικές Επιτροπές
 
Προμήθεια ξύλινων Κατασκευών και μικροεπίπλων
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
Προμήθεια πολυμηχανήματος-fax & Windows tablet
Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής ( κάγκελα , σχάρες φρεατίων)
Προμήθεια υλικών αναγόμωσης πυροσβεστήρων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων για ορισμένο χρονικό διάστημα
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1Ο ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων
Aνάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν Eπιτροπές
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν 14ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ του Διοικητικού Συμβουλίου
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 11 ης Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών προβολέων στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπ/γείο Γαρεφείου
Πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2015-2016
Πρόσληψη καθαριστών/ριών με ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png