ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική arrow ΚΕ.Κ.Π.-Α.

ΚΕ.Κ.Π.-Α.
 
Πίνακας Εσόδων- Εξόδων Προϋπολογισμού του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας μηνός Μαρτίου 2018
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΚΠΑ
ΚΕ.Κ.Π.-Α ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΚΠ-Α
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΕΚΠ-Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΕΚΠ-Α ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΕΚΠ-Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΚΠ-Α
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ KEKΠ-Α
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΚΠ-Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 'ΚΑΠΗ'
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΚΠ-Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΚΠ-Α 23-08-2011
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
banner_diavgia.png