ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 23 Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Εισήγηση για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2018.

2.

Έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.

3.

Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2018 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

4.

Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

5.

Παράταση έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας”

6.

¨ Επιστροφή παραβόλου με κωδικό 167220737957 1201 0022, ποσού 235,00€¨

7.

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ (πρώην σχολική περιουσία)

8.

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.48/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας»(Αριθμός κατάθεσης έφεσης 14/10-10-2014)

9.

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.86/2018Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β΄ΟΥΣΙΑΣ)»

10.

«Επαναυποβολή για λήψη απόφασης για άσκηση ενεργειών αναφορικά με την 120/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

11.

«Λήψη απόφασης παράστασης του Δήμου στην ΕΦΕΣΗ που εκδικάζεται στις 30-04-2018 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.8347/17-04-2018)

12.

«Λήψη ή μη λήψη απόφασης αναφορικά με την ΕΦΕΣΗ του Δήμου Αλμωπίας κατά της 126/2014 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας»

13.

«Λήψη απόφασης παράστασης του Δήμου στην ΕΦΕΣΗ που εκδικάζεται στις 30-04-2018 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης»(ΑΡ.ΠΡΩΤ.8348/17-04-2018)

14.

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών συντήρησης & επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ)» (Αριθμ. Διακήρυξης 7388/29-03-2018) και υπομνήματος της εταιρείας ΑΚ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 


Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας Εκτύπωση
 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εκτύπωση
  Ενόψει του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών που θα πραγματοποιηθεί στην Αριδαία, σας προσκαλούμε στην κοινή συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και χρυσός Ολυμπιονίκης κ. Πύρρος Δήμας, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.arsi_varon_afisa.jpg
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Εκτύπωση
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Εκτύπωση
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png