ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Εκτύπωση
 
Σχετικά με τις Ανακοινώσεις :
 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Εκτύπωση
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΚΠ-Α Εκτύπωση
 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΚΠ-Α)

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμωπίας, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠ-Α) ανακοινώνει ότι, οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας:

1. Α΄ Αριδαίας              Κωδικός Δομής : 21521              Τηλέφωνο: 23840-21442            

2. Β΄ Αριδαίας              Κωδικός Δομής : 21526              Τηλέφωνο; 23840-24916

3. Ίδας                          Κωδικός Δομής :  21497             Τηλέφωνο; 23840-51458

4. Λουτρακίου              Κωδικός Δομής:   21518             Τηλέφωνο: 23840-91214

5. Σωσάνδρας               Κωδικός Δομής:   38486             Τηλέφωνο; 23840-21971

6. Προμάχων                Κωδικός  Δομής:   21506            Τηλέφωνο: 23840-75272

7. Ξιφιανής                   Κωδικός Δομής:    21510             Τηλέφωνο: 23840-92211

8.Εξαπλατάνου             Κωδικός Δομής:    29896             Τηλέφωνο: 23840-41160

9. Τσακώνων                Κωδικός Δομής:    21504             Τηλέφωνο: 23840-22799

επιλέχθηκαν στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

            Η κατηγορία θέσης είναι Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι μητέρες των νηπίων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην παραπάνω δράση, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και υποστήριξη για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της Αίτησης, στα τμήματα προσχολικής αγωγής των Α΄ και Β΄ παιδικών Σταθμών Αριδαίας, από τις 24 -05-2017 έως και τις 09-06-2017 και ώρες: 08.00΄π.μ. έως τη 14.00΄μ μ.  και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς.

Κατευθύνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, , δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες για την ένταξή τους στην παραπάνω δράση στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α    (www.eetaa.gr) και στο Γραφείο της Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα και Fax: 2310-544731, 544714.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ΕΤΟΥΣ 2017-2018, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier),  στα  Γραφεία  της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε στη διεύθυνση:  Γραφείο  Κεντρικής Μακεδονίας,  Τσιμισκή 27,  Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη.  

Καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 09/06/2017 και ώρα 24:00 βάσει αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

            Όσες μητέρες επιλεγούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς.

Από την παραπάνω δράση εξαιρούνται, οι μητέρες τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού).

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι πίνακες των απορριφθεισών μητέρων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr στις 27/06/2017. Οι αιτούντες για να δουν τα αποτελέσματα απαιτείται η εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.

 Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 28/06/2017 μέχρι 30/06/2017. Οι Ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης» που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της πρόσκλησης.

Οριστικά αποτελέσματα: 04/07/2017

Εγγραφές τέκνων στις δομές - υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές: 04/07/2017 έως 01/09/2017.

Για το ΚΕ.Κ.Π.Α

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δόντσος Χρήστος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
 

Ο Δήμος Αλμωπίας

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Ζώων Αριδαίας,

 στα πλαίσια της λειτουργίας της Ανθοέκθεσης,

θα παρουσιάσει

 τα μικρά αδέσποτα ζώα συντροφιάς (σκυλάκια)

τα οποία και θα διατίθενται για υιοθεσία.

Επίσης, το κοινό

θα μπορεί να ενημερωθεί

για τις δράσεις του Δήμου σχετικά με την αντιμετώπιση

του προβλήματος των αδέσποτων ζώων

 και για τις υποχρεώσεις τόσο των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων όσο

καιτων λοιπών πολιτών.

 

Το Σάββατο 27 Μαϊου,

ώρες παρουσίας (10.00-14.00)

στην Κεντρική Πλατεία Αριδαίας

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png