ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκτύπωση
 

Σχετικά με την Γρίπη Πτηνών

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκτύπωση
 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Έργο : " Συντήρηση και παρεμβάσεις σε γήπεδα των Δ.Δ. Εξαπλατάνου, Προμάχων και Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας"

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Ε.Σ.Υ.

3. ΤΕΥΔ

4. Τεχνική Έκθεση

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκτύπωση
 

Προκύρηξη

Έργo : " Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Εξαπλατάνου"

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.ΤΕΥΔ (διόρθ.)

6.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png