ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Σ.Ι.Α.Β.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκτύπωση
 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύλλογος Ιστορικού Αυτοκινήτου Βορείου

Ελλάδος (Σ.Ι.Α.Β.Ε.) 

Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει τους δημότες του ότι από τη Δευτέρα 25-09-2017

λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας,  στελεχωμένο  με τις απαραίτητες ειδικότητες,

της Κοινωνικής Λειτουργού και της Ψυχολόγου. Η χρηματοδότηση του Κέντρου

Κοινότητας  καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένο

στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας  ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης

των ΠΕΠ 2014-2020 για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, περιλαμβάνει

υποχρεωτικά 3 κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή-Ενημέρωση -Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και

διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους

κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών

με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής

διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση. Επιπρόσθετα, τα Κ.Κ. δύναται να

λειτουργούνκαι ως χώροι όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες

και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το κάθε Κέντρο Κοινότητας προσφέρει

πληροφόρηση,υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, συμβάλει

στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και

κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.

Μέσω τουΚέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική

δράσηστους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας. Ο στόχος της

συγκεκριμένης δομής είναι διττός:

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η

διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνική Υπηρεσία του οικείο Δήμου.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς

και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς

κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας

έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω,οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της λειτουργίας

των Κέντρων Κοινότητας βασίζονται:
στην εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για

την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/ και την απασχόληση και

στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή στη σύνδεση

με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην

κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των

ωφελουμένων στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και

Υπηρεσία στη δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου

Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο

για τη διασφάλιση,σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

Το κέντρο κοινότητας, λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας

του Δήμου Αλμωπίας και βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας - Τσακώνων.

Λειτουργεί, δε, για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 - 15.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23840 21300 και 2384021120.


Κοινωνική Λειτουργός:     Νατσιούλα Τριανταφυλλιά
Ψυχολόγος :                    Μαυρίδου Θεοδώρα - Ειρήνη


Για το Δήμο Αλμωπίας
Ο Αντιδήμαρχος

Τσιμτσιρίδης Γεώργιος

Ανακοίνωση Εκτύπωση
 

Αγαπητoί,

 

«Μετά τα 50, φρόντισε τον προστάτη σου», είναι το σύνθημα της εκστρατείας

ενημέρωσης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του προστάτη,

που διοργανώνει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία από τις 25 έως τις

29 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, θα πραγματοποιείται

στα ιατρεία του δικτύου iatrica, δωρεάν προσυμπτωματικός έλεγχος για τη νόσο,

με την εξέταση του Προστατικού Ειδικού Αντιγόνου (PSA). Επισυνάπτουμε για την

ενημέρωσή σας, την αφίσα της καμπάνιας.

 

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης ενδιαφέρεται να εξεταστεί, μπορεί

να καλέσει στο 210 34 13 400, να κάνει εγγραφή στο http://iatrica.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

          Σας καλούμε να έρθετε  στις  26  Σεπτεμβρίου,  του έτους 2017,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1

Ανατροπές Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης  

 

2

Εισήγηση για την 12η  αναμόρφωση προϋπολογισμού - τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος  του Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2017.

 

3

Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

 

4

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην  σχολικών) αγροτεμαχίων Τ.Κ. Θεοδωρακίου.

 

5

Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ”.

 

6

Έγκριση   πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” .

 

7

Έγκριση   πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΕ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ” .

 

8

΄Εγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου για το έργο “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου  Αλμωπίας”.

 

9

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ” (7.000,00 ευρώ).

 

10

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ” (7.000,00 ευρώ).

 

 

11

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ” (7.000,00 ευρώ).

 

12

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ” (3.840,00 ευρώ).

 

13

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ” (6.925,19 ευρώ).

 

14

Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ” (4.124,13 ευρώ).

 

 

15

Ακύρωση της  αριθμ.   147/2017     απόφασης   Οικονομικής  Επιτροπής, που αφορά απ΄ ευθείας ανάθεση  του έργου  “Ελαιοχρωματισμοί στη Σχολική Κοινότητα του ΓΕΛ Αριδαίας”  και εκ  νέου απ΄ ευθείας ανάθεση  του έργου σε άλλον ανάδοχο. 

 

16

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση της με αριθ. 298/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας – Λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης.

 

17

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης σε εκτέλεση της με αριθ.16/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλμωπίας – άσκηση ενεργειών.

 

 

18

 ΄Εγγραφο  του Τμήματος Οικονομικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας,  για ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν  θέματα  της  ΔΕΥΑΑ.

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
 
prosklisi_d.s._27-9-17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png