ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ    

wording_4c flag.jpg
«Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒ/FEΑD Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού                                                  

Ταχ  Δ/νση :Πλ Αγγελή Γάτσου

Ταχ Κωδ :58400

Τηλ :2384350207                                                                      

Email: social@0598.syzefxis.gov.gr        

 

Δελτίο Τύπου

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας σας ενημερώνει πως η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» παρατείνεται έως την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015.

 

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων: Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

•είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

•είτε μέσω του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας.

 

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Φωτοτυπία ταυτότητας αιτούμενου (και εξαρτημένων μελών), Ε1 (Φορ. Έτος 2014), Εκκαθαριστικό, Εκκαθαριστικό Δήλωσης ΕΝΦΙΑ και Ε9 για όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν στο οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014): μεμονωμένο άτομο: 3.000 ευρώ, ζευγάρι : 4.500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο , προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών. Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                         Αριδαία     31-07-2015

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών         Αρ. Πρωτ.:   21579                                         

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: κος Πετρούσης Ι.- Σαμάντη Σ.

Τηλ.: 23843 50291 - 50278

Fax: 2384 21226

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τον Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας κα   μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ » 

 

  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να προβεί σε ανάθεση της εργασίας  «μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τον Δήμο στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας κα   μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ »  για ενδεικτικό διάστημα έντεκα (11)  μηνών (53 δρομολόγια) , προϋπολογισμού 13.250,00 χωρίς ΦΠΑ,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

  Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να  εκτελέσει την παραπάνω εργασία σύμφωνα με την από 02/04/2015 τεχνική περιγραφή του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί της % στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού) στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε φάκελο, μέχρι την Τετάρτη  05/08/2015.

 

   Για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 14.972,50

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος  του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιατρίδης Γεώργιο, τηλ 23843 50255) και  στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα προσκομίσετε και πιστοποιητικό επιμελητηρίου η έγγραφο παρόμοιας αρχής, από το οποίο θα προκύπτει το είδος του επαγγέλματος   

 

  Η παρούσα ανακοίνωση  μαζί με την από 02/04/2015 τεχνική περιγραφή του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου μας και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθεί στην Επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

 

"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΑΡΙΔΑΙΑΣ" Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ : "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΑΡΙΔΑΙΑΣ"

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΙΔΑΙΑΣ"

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΠ) ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» Εκτύπωση
 

Περιληπτική διακήρυξη για την  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΛ)" ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ'' ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png