ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                          

 O Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους κατοίκους του Δήμου Αλμωπίας, ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 940/81279/26-7-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2741/4-8-2017), με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2017.

Καλούνται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσοι από τους κτηνοτρόφους του Δήμου Αλμωπίας, έχουν θέματα με την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους, να σπεύσουν και να αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης και να αδειοδοτήσουν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους.

Σχετικό ΦΕΚ αρχείο pdf

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
 
Διεύθυνση Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , 
Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

Ενημερώνουμε τους  πολίτες του Δήμου μας , ότι  προκειμένου να αιτηθούν βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ , θα πρέπει να καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας την συνημμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά και την σχετική υπ. δήλωση κατά περίπτωση του Ν. 2130/93. Η Βεβαίωση χορηγείται εντός των προθεσμιών του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1943/1991 & του άρθρου 4 "Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση" του Ν. 2690/1999 " ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ" όπως αυτοί ισχύουν σήμερα , καθώς και σύμφωνα με την  λοιπή  ισχύουσα νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
 
 
 

 
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png