ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Ανακοίνωση Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας. Εκτύπωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων για ορισμένο χρονικό διάστημα έως του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Παρακαλούνται οι προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης που θέλουν να προμηθεύσουν  τη Σχολική Επιτροπή με πετρέλαιο θέρμανσης , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη   24-03-2015  έως τις 12:00 μ.μ στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο.

    Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο της  Σχολικής Επιτροπής  (τηλ. 2384350206)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 

 Γεωργίου Χρήστος
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης  Δήμου Αλμωπίας και ο Αγροτικός Σύλλογος Αλμωπίας, σας προσκαλούν την Δευτέρα 30-03-2015 και ώρα 19:30 στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας , στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνουν με θέμα :

«Νέα ΚΑΠ – Ομάδες παραγωγών – Πιστοποίηση ψεκαστών κ.ά.»

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να έρθετε την  26η   Μαρτίου  2015,  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα  10:00΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας,  στην έκτακτη και κατεπείγουσα  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

            

Αίτηση της Κοινοπραξίας ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ., ΚΩΤΣΟΣ Γ., ΛΙΟΥΓΑΣ  Δ. , για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται  στο  χώρο των Λουτρών Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας.

 

 

 

Η  συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα  για να μπορέσει να λειτουργήσει το  αναψυκτήριο Λουτρών Λουτρακίου, λόγω της τουριστικής περιοχής και της εξυπηρέτησης των  επισκεπτών.                        

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ     ΖΩΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ        
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Εκτύπωση
 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ü 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο .

1ο :

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας 2015-2020

2ο :

Δράσεις για την ανάδειξη των μνημείων του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή της Αλμωπίας

3ο :

Ανάθεση των εγγραφών στο Κτηματολόγιο, των ακινήτων που ανήκουν στον Δήμο, στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε.

4ο :

Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αλμωπίας (αρίθ. 5/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

5ο :

Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αλμωπίας (αρίθ. 4/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

6ο :

Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων (αρίθ. 3/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

7ο :

 

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Αλμωπίας

8ο :

 

Ορισμός μελών Δ.Σ. και αναπληρωτών  για την οριστική παραλαβή έργων του Δήμου Αλμωπίας

9ο :

 

Ορισμός μελών επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο  «Υποέργο 1: Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής  Ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος  Βιολογικού» 

10ο :

 

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου πλανόδιου   και στάσιμου εμπορίου

11ο :

 

Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για την Τράπεζα της Ελλάδος διαχείρισης συναλλαγών για το έργο «Εξοπλισμός Ειδικού Σχολείου»

12ο :

 

Νομιμοποίηση εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για την Τράπεζα της Ελλάδος διαχείρισης συναλλαγών για το έργο «Επέκταση ΧΥΤΑ 1Ης Διαχειριστικής  Ενότητας Ν.Πέλλας »

13ο :

 

Λήψη απόφασης για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, με νέο θέμα «Ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών  αγορών του Δήμου Αλμωπίας».

 

14ο :

 

Άδεια για την λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

15ο :

10η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015    

16ο :

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε  δημότες –

11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015   

17ο :

Αποδοχή χρηματοδότησης για  την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων –

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015

18ο :

Έγκριση της διενέργειας της δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα «Απασχόληση & Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν.Πέλλας» και διάθεση πίστωσης

19ο :

Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

20ο :

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ionian Recycle Hellas, Κοιν.Σ.Επ.

21ο :

Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης  “Living history – Living nature”

22ο :

Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε. Εξαπλατάνου»

23ο :

Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε. Αριδαίας»

24ο :

Γνωμοδότηση για αίτημα εκμίσθωσης έκτασης  10.000 τ.μ. (τμήματος) από το αρίθμ. 1152 κοινόχρηστο τεμάχιο στο αγρόκτημα  Κωνσταντίας, για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας αγελάδων ελευθέρας βοσκής.

25ο :

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης – αγροτεμαχίων Πολυκάρπης (πρώην σχολική περιουσία)

26ο :

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης γης – αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας – Οικισμού Υδραίας (πρώην σχολική περιουσία)

27ο :

Έγκριση πολυετούς  εκμίσθωσης  δημοτικής καλλιεργήσιμης γης – αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών (πρώην σχολική περιουσία) του Δήμου Αλμωπίας και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας 

28ο :

Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Ξιφιανής (αρίθ. 1/2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

29ο :

Έγκριση για την παραχώρηση χρήσης χώρων  του δημοτικού σχολείου   Χρυσής, στον Σύλλογο Χρυσής  «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»

30ο :

Έγκριση για την παραχώρηση χρήσης χώρων της δημοτικής κοινότητας Πολυκάρπης, στον Φ.Σ. ««Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΛΛΗΣ»

31ο :

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα

32ο :

Αντικατάσταση μελών σε επιτροπές οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας (αρίθ. 43/2015 Α.Δ.Σ.)

33ο :

Αντικατάσταση μέλους σε επιτροπές προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου Αλμωπίας (αρίθ. 44/2015 Α.Δ.Σ.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png