ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Εκτύπωση
 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

 

Συγχαίρω θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές που έδωσαν τη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και κατάφεραν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση των στόχων τους. Εύχομαι ολόψυχα να προχωρήσουν δυναμικά στη νέα σελίδα που ανοίγεται στη ζωή τους. Ως εκπαιδευτικός είχα την ευκαιρία για πολλά χρόνια να έρχομαι αντιμέτωπος με τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων. Έτσι, γνωρίζω πολύ καλά ότι η νέα γενιά δεν σταματά ποτέ να ονειρεύεται και να κάνει σχέδια, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διακατέχει την Πατρίδα μας τα τελευταία κυρίως χρόνια. Καλή πορεία σε όλα τα παιδιά μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικό για τη συνέχεια. Η ζωή ανοίγεται μπροστά σας!

Δημήτρης Μπίνος

Δήμαρχος Αλμωπίας

Εργασίες απεντόμωσης,απολύμανσης,μυοκτονίας και απώθησης φιδιών όλων των σχ/κών κτιρίων Α΄θμιας Εκπ. Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                         

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ         ΑΡΙΔΑΙΑ       27-08-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  178

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50207

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»               

 

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε εργασίες απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών όλων των σχολικών κτιρίων της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας  

 

Οι εργασίες που απαιτούνται για τις παραπάνω εργασίες  περιγράφονται στη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Μελέτη [ΑΔΑ  6T67ΟΚΛΙ-Ζ8Ψ]                           

 

Το κόστος των παραπάνω εργασιών εκτιμάται στα  12.264,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  που θέλουν να αναλάβουν την εργασία, να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31-08-2015   και ώρα 11:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Παλαιό Δημαρχείο [Λ Κύπρου 32].

   Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024772)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

Εργασίες συντήρησης των καυστήρων σχολικών κτιρίων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εκτύπωση
 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΡΙΔΑΙΑ       27/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   179

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Ταχ.Διεύθυνση:  Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Τηλέφωνο       :  23843 50207

Φαξ :                  23840 21226

e-mail.:           « sxol.ep.A@gmail.com»                                                                                  

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε εργασίες συντήρησης  των  καυστήρων σχολικών κτιρίων της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Οι εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση της στέγης είναι :

 

• Διακοπή ηλεκτρικής παροχής

• Ασφαλή απομάκρυνση του καυστήρα (ολική ή μερική) από το λέβητα

• Άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης του καθαρισμού

• Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης, της εσωτερικής

θερμαντικής επιφάνειας και των διαδρομών των καυσαερίων, με κατάλληλες

συρμάτινες βούρτσες.

• Εξάρμοση φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και μπεκ.

• Πολύ καλός καθαρισμός όλων και ιδιαίτερα των ηλεκτροδίων

• Έλεγχος και καθαρισμός φωτοαντίστασης ή φωτοκυτάρου

• Αντικατάσταση φθαρμένων μικροϋλικών  και  μικροεξαρτημάτων

• Αντικατάσταση μπεκ

• Καθαρισμός φτερωτής κινητήρα

• Εξαγωγή και καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου

• Άρμοση όλων των εξαρτημάτων

• Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας,

πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεμβύσματα.

• Έναυση με τη φωτοαντίσταση κρυμμένη για δοκιμή και μέτρηση χρόνου

ασφαλείας.

• Κανονική έναυση, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων.

• Λεπτομερής έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και

ηλεκτρικών, σε όλους του λέβητες, boiler κλπ και των διατάξεων ανοδικής

προστασίας. Έλεγχος και ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, με το

οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες,

βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).

 

Το κόστος των παραπάνω εργασιών εκτιμάται στα  4.728,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  που θέλουν να αναλάβουν την εργασία, να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου   και     ώρα 11:00, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Παλαιό Δημαρχείο [Λ Κύπρου αρ. 32].

    Για περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο  της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κο Γεωργίου Χρήστο (τηλ. 2384024772)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Εκτύπωση
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αριδαία  26/08/201                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ             Αριθ.Πρωτ:  24026

ΠΕΛΛΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ    ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Αγγελή Γάτσου

Ταχ, Κώδικας: 58400

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλ: 23843-50221

Fax: 2384021226

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4328/2014 και τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 70867/Κ1-1068/30-6-2015 , καθώς και της αριθμ. 200/2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών που δεν υπέβαλλαν έως σήμερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους, όπως προβούν στην κατάθεση τους, αποκλειστικά στο ακόλουθο χρονικό διάστημα:

ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α-Ω

ΑΠΟ 1-9-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 05-10-2015

Μη προσέλευση στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας ή ανωτέρας βίας η οποία πρέπει να αποδεικνύεται  προσηκόντως.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

Α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

Β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα

Γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη

Δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε) πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β 1199) Υπουργική Απόφαση

ΣΤ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγο γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα

Ζ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

Η) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρις τις 31 Οκτωβρίου 2015 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (κα Ελπασίδου Γεωργία τηλ. επικοινωνίας 2384350221). 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 Ε.Δ.

 

ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Η ΥΠ.ΑΡΙΘ.200/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκτύπωση
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΑΡ''.
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png