ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
Πρόγραμμα Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2014 Εκτύπωση
  Πρόγραμμα Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2014
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Εκτύπωση
 

Πως βγάζω πιστοποιητικό γέννησης;

Πως βγάζω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Πως βγάζω πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για ανήλικο;

Πως βγάζω πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας για Δημότες;

Πως βγάζω πιστοποιητικό TAΠ;

 

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό γέννησης;

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτολογίου
Τηλέφωνα: 2384350262-267

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Ταυτότητα (και εξουσιοδότηση αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο)

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτολογίου
Τηλέφωνα: 2384350262-267
Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Ταυτότητα (και εξουσιοδότηση αν πρόκειται για τρίτο πρόσωπο)

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για ανήλικο;

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτολογίου
Τηλέφωνα: 2384350262-267

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Φωτογραφία του ανήλικου
3.Φυσική παρουσία του ανήλικου
4.Παρουσία ενός εκ των δύο γονέων
5.Ταυτότητα γονέα

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας για Δημότες;

Υπηρεσία: Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνα: 2384350211-212

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Υπεύθυνη Δήλωση για την Διεύθυνση κατοικίας
3.Ταυτότητα
4.Δικαιολογητικά που να δηλώνουν την κατοικία του
(Αντίγραφα φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο ετών) Ε1
ή Αποδείξεις ΔΕΗ-ΟΤΕ
ή Μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο από ΔΟΥ
ή Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να βεβαιώσει την κατοικία)

 

Πως βγάζω πιστοποιητικό TAΠ;

Υπηρεσία: Τμήμα Εσόδων
Τηλέφωνα: 2384350273

Δικαιολογητικά:
1.Αιτηση (από την υπηρεσία)
2.Πίνακας Αναλογιών οριζόντιων ιδιοκτησιών
Αν δεν υπάρχει το (2)
1.Πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ (και κοινοχρήστων)
2.Κατόψεις διαμερισμάτων (και πιθανών υπογείων)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε να έρθετε την  27η   Οκτωβρίου 2014,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00΄  (2:00 μ.μ.) στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο ΘΕΜΑ:          

Εκθέσεις  επανελέγχων – βεβαιώσεων παραβάσεων παιδότοπων, που βρίσκονται  στην περιοχή του Δήμου Αλμωπίας.

2ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση του   κ.  Αργυρακάρου Αργυρίου του Τριανταφύλλου,  για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα «Επιχείρηση  λιανικής & χονδρικής  διάθεσης τροφίμων (Κρεοπωλείο)», με έδρα την Τ.Κ. Εξαπλατάνου.

3ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της  κ.  Κοντίδου  Στυλιανής του Χριστοδούλου,  για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα «Επιχειρήσεις λιανικής & χονδρικής  διάθεσης τροφίμων (Παντοπωλείο - Οπωροπωλείο)», με έδρα τον οικισμό Ριζοχωρίου.

4ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της  κ.  Χρυσού Σοφίας – Μαρίας του  Μιχαήλ,  για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα «Επιχειρήσεις λιανικής & χονδρικής  διάθεσης τροφίμων (Παντοπωλείο – Οπωροπωλείο- πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής)», με έδρα την Τ.Κ. Σωσάνδρας.

5ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της  κ. Τζίνη Ιωάννας του Πέτρου, για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς & επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών  (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) – Επιχειρήσεις μαζικής  εστίασης παρασκευής & διάθεσης πλήρους  γεύματος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ),  με έδρα  την Τ.Κ. Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ.12/2014) .

6ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση της  κ. Παρτσανάκη Ελένης του Αναστασίου,  για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών  – Επιχειρήσεις μαζικής  εστίασης πλήρους  γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ,  με έδρα  την Τ.Κ. Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ.22/2013) .

7ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση του κ. Κωτσίδη  Θωμά του Γεωργίου,  για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών  (ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ),  πλησίον του Γενικού Λυκείου Εξαπλατάνου, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ.17/2013) .

8ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση του κ. Ραδοπούλου  Ιωάννη  του Παναγιώτη,  για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ),  με έδρα την Τ.Κ. Προμάχων, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθμ.32/2013) .

9ο ΘΕΜΑ:          

Αίτηση του κ. Πιλάτου  Δημητρίου  του Νικολάου,  για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους  γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) ΚΑΦΕ  - ΟΥΖΕΡΙ,  με έδρα την Τ.Κ. Πολυκάρπης, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (αριθμ. 26/2012).

10ο ΘΕΜΑ:      

Αίτηση της κ. Καρασαββίδου  Βασιλικής του Παύλου,  για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους  γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΚΥΛΙΚΕΙΟ), στο χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας Σφαγεία Αλμωπίας Α.Ε. (1ο  χιλιόμετρο Φιλώτειας – Φούστανης), λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (αριθμ. 42/2013).

 

11ο ΘΕΜΑ:      

Αίτηση της κ. Διαμαντοπούλου Μαρίας του Μιλτιάδη,  για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΥΖΕΡΙ), με έδρα την Τ.Κ. Εξαπλατάνου, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (αριθμ. 19/2013).

 

12ο ΘΕΜΑ:      

Αίτηση του  κ. Ρίζου Ιωάννη του Μηνά,  για έκδοση νέας απόφασης, για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Αποθήκευση & Διανομή  Χονδρικού εμπορίου τροφίμων & Εξοπλισμού Καταστημάτων», με έδρα το  Ριζοχώρι, λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (αριθμ. 11/2013).

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Εκτύπωση
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Δήμος Αλμωπίας στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής και στη διάθεσή του να βοηθήσει τους οικονομικά αδύνατους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Η ενίσχυση της Προσπάθειάς μας απαιτεί την συνδρομή των εκπαιδευτικών, για το λόγω αυτό προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς του Δήμου μας αδιόριστους και διορισμένους να συμβάλουν με τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια μας αυτή, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τους μαθητές και τους γονείς της πόλης μας με την εθελοντική προσφορά τους.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή πρέπει να αναφέρουν την ειδικότητά τους και τα μαθήματα που επιθυμούν να διδάξουν.

Για πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αλμωπίας στην κα. Χατζηαβραμίδου Ευδοκία τηλ. 2384350207 email:social@0598.syzefxis.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκτύπωση
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Δημοτικής μας Αρχής είναι η παραμονή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αριδαία».

Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Διοικητή κ. Απόστολο Κώνστα, τονίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν οι Πυροσβέστες στην περιοχή μας και την αναγκαιότητα ενίσχυσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ένα σημαντικό έργο να επιτελέσει.

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png