ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΥΔΡΑΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΥΔΡΑΙΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΨΑΛΟΥ Εκτύπωση
 

 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΨΑΛΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

Αριδαία 25-07-2016

Αριθ.Πρωτ: 18712

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

 

F A X

 

:

:

:

:

:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αριδαία

584 00

Τουλουμτζή Παναγιώτα

23843 - 50233

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

 

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις  26 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο

 Παράταση της με αρ. 10.513/28-04-2016 Σύμβασης Υλοποίησης της πράξης

Bee-conomy .

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω της λήξης της σύμβασης του θέματος η οποία ορίζεται στις 26 Ιουλίου ενώ η λήξη της πράξης είναι η 26η Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση του ενός μηνός είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση δράσεων που επιβαρύνονται λόγω της φύσης των δράσεων της που συσχετίζονται με τις καλοκαιρινές εργασίες των μελισσοκομων.

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

                      Αριδαία 20-07-2016

 

                         Αριθ.Πρωτ: 18291

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

 

F A X

 

:

:

:

:

:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αριδαία

584 00

Τουλουμτζή Παναγιώτα

23843 - 50233

23840 -21226

 

ΠΡΟΣ :

 

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

       Δήμου Αλμωπίας

 

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου

3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου

4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή

5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου

6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

                 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

            Σας καλούμε να έρθετε στις 27 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Εισηγητική έκθεση α και β τριμήνου 2016-8η Αναμόρφωση.

ΘΕΜΑ 2ο 

9η Γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016-Εισήγηση στο Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 3ο 

Εισηγητική έκθεση γ και δ τριμήνου 2015.

ΘΕΜΑ 4ο 

Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 5ο

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων οικ. Ριζοχωρίου Τ.Κ. Μηλέας (πρώην σχολική περιουσία).

ΘΕΜΑ 6ο  

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Φιλώτειας (πρώην σχολική περιουσία).

ΘΕΜΑ 7ο

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ 253/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

ΘΕΜΑ 8ο 

Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στην με αριθμό κατάθεσης 6/2016 αγωγή που κατατέθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας.

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png