ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια  συστήματος  ανάκλησης-κλειδώματος στα  παράθυρα του δευτέρου ορόφου 2ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη, όπως καταθέσει σχετική προσφορά μέχρι την Δευτέρα   02/02/2015 και ώρα 14:00 π.μ..

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού  1.000,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του ενδεικτικού προϋπολογισμού-τεχνικών προδιαγραφών μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (κος Γεωργίου Χρ.).

 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εκτύπωση
 

 

pamak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών διατηρώντας ως προσανατολισμό την παροχή ανώτατων ποιοτικών σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής.

 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διακυβέρνησης, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που θα προσφέρει σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

 

Στον 1ο κύκλο του Προγράμματος που θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2015, αναμένεται η εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν  μέχρι τις 20/2/2015 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 4ος όροφος, κτίριο ΚΖ, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: eod@uom.gr  (ώρες λειτουργίας 4-7μμ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.            Έντυπη αίτηση

2.            Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.            Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.

4.            Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5.            Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ

6.            Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής.

7.            Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

8.            Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

9.            Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50 Ευρώ. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, με τα δίδακτρα ή για την παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eod.uom.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Πληροφορίες Αναστασία Μπλουχουτζή).

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προβολή ταινίας «Οι Άθικτοι» Εκτύπωση
 

Δελτίο Τύπου

Προβολή ταινίας «Οι Άθικτοι»

 

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00 - 20:00 στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Οι Άθικτοι» με θέμα την αναπηρία.

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανάλυση της ταινίας με συντονίστρια την Σοφία Αγζιοκαρόγλου, Ψυχολόγο - Εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «Όραμα».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο  23810-51174 ή να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης www.kporama.gr.

Υπεύθυνη της δράσης: Τερζή Φωτεινή, Κοινωνική Λειτουργός.

 

Με εκτίμηση

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Λάζαρος Σιάντσης

Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» Εκτύπωση
 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας προτίθεται να προβεί σε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολείων για ορισμένο χρονικό διάστημα έως του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Παρακαλούνται οι προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης που θέλουν να προμηθεύσουν  τη Σχολική Επιτροπή με πετρέλαιο θέρμανσης , να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 30-01-2015  έως τις 12:00 μ.μ στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο.

    Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο της  Σχολικής Επιτροπής  (τηλ. 2384350206)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                         

 

Γεωργίου Χρήστος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αριδαία,28/01/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 1778

 

Ταχ. Δ/νση   : Πλατεία Αγγελή Γάτσου

Ταχ. Κώδικας: 584 00 Αριδαία

Τηλέφωνο:2384350291,2384350278,

FAX: 2384021226


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Αλμωπίας, σύμφωνα με την 7/2015 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αλμωπίας».

1. Προϋπολογισμός: 61.500,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Αντικείμενο: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για τη «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου

Αλμωπίας». Αφορά στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των προνοιακών παροχών ενός Δήμου, προς τους

Δημότες του και τους Κατοίκους του. Οι προνοιακές παροχές διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες: Ένταξη σε δομές Εκπαίδευσης,

Βοήθεια στο Σπίτι   και λοιπές παροχές πρόνοιας και Οικονομική Βοήθεια. Αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ της αναλυτικής

Διακήρυξης.

2.Διαδικασία: Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα  (από τεχνική και οικονομική άποψη) προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών στο Μέρος Β της αναλυτικής Διακήρυξης.

3.Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά  ή νομικά  πρόσωπα ή ενώσεις  ή κοινοπραξίες  ή υπό σύσταση  κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε  συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

-είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  είναι εγκατεστημένα στα κράτη –  μέλη που έχουν υπογράψει τη  Συμφωνία περί Δημοσίων

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή  του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

-δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση

υποβολής υποψηφιότητας από  ενώσεις νομικών ή  φυσικών  προσώπων, κοινοπραξίες, υπό  σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από

περισσότερα  του  ενός  πρόσωπα, που υποβάλλουν  από  κοινού υποψηφιότητα,   τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,

και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

 

4.Εγγύηση Συμμετοχής: ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι χίλια Ευρώ, 1.000,00 € (2% του προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ.)

 

5.Κριτήριο Κατακύρωσης:  Η πλέον συμφέρουσα (από τεχνική και οικονομική άποψη) Προσφορά.

 

6.Χρηματοδότηση: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

 

7.Λήξη Έργου: Η λήξη ολοκλήρωσης του έργου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Τα επιμέρους παραδοτέα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μετά από υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.

 

8.  Ημερομηνία και  τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο  διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί την  18/02/2015 και ώρα

12:00π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο, Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία).

9.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν την Προσφορά  τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή  με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους. Όλες οι προσφορές πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την 18 / 02 /2015 και ώρα 12:00π.μ. με ευθύνη του υποψηφίου.

10.Πληροφορίες και παραλαβή  συμβατικών τευχών:  Tο  αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης  διατίθεται  μέσω  της  ιστοσελίδας

www.dimosalmopias.gov.gr και από την έδρα του Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png