ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
Αρχική
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση : Λ. Μ. Αλεξάνδρου  12

Ταχ. Κώδ. :58400 Εξαπλάτανος

Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία

Τηλέφωνο : 2384350325

FAX : 2384041000

 

 

           Εξαπλάτανος  20 / 10 / 2016

           Αρ. Πρωτ.:  27975

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. 2616

 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης και Φιλώτειας

 

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας»

4) Τις ανάγκες της αγοράς.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

   Η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Πολυκάρπης και Φιλώτειας της Παρασκευής 28 Οκτωβρίου 2016, να διενεργηθεί το Σάββατο 29 Οκτωβρίου  2016, λόγω της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.  Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.                                                                          

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

                                                                                                 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1.        Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας

2.        Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς

3.        Πρόεδρο Τ.Κ. Πολυκάρπης

4.        Πρόεδρο Τ.Κ. Φιλώτειας

5.        Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

6.    Δ/νση Οικονομικών

7.    Αρχείο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2016 Εκτύπωση
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ Εκτύπωση
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αριδαία, 25/10/2016

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

 

Τον Δήμο Αλμωπίας επισκέφθηκε κλιμάκιο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας. Εκεί πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλμωπίας κ. Δημήτρη Μπίνο.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στις δυνατότητες ανάδειξης των σπηλαίων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Λουτρών.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη του Δημάρχου Αλμωπίας κ. Δημήτρη Μπίνου, του Διευθυντή των Λουτρών κ. Χρήστου Δήμτση και των αρχαιολόγων υπεύθυνων για τα σπήλαια στο Σπηλαιοβάραθρο  των Λουτρών και στο σπήλαιο «Αποθήκη Ανταρτών».

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας και Πρόεδρος των Λουτρών κ. Δημήτρης Μπίνος έκανε την εξής δήλωση:

«Η περιοχή μας έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Το σπηλαιοβάραθρο των Λουτρών παραμένει τα τελευταία χρόνια κλειστό και αυτό είναι ιδιαίτερα στενάχωρο. Γι’ αυτό το λόγο εντάξαμε ήδη σχετική μελέτη, ώστε να λειτουργήσει ξανά και να αποτελεί έναν επισκέψιμο χώρο που θα κερδίζει το ενδιαφέρον των τουριστών».

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Εκτύπωση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.09/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Έρευνα Απόψεων
Ποιο έργο θεωρείτε σημαντικότερο για το Δήμο μας;
banner_diavgia.png